top of page

בטחונו ושלומו של כל ילד בגן חשובים לנו ולכן מיום הווסדו גן קידס נמצא אך רק במבנים שניבנו ויועדו לגן ילדים ובנוסף אנחנו בפיקוח וברשיון של משרד החינוך לקבוצה הבוגרת ומשרד העבודה בקבוצה הצעירה. בימים אלו אסור ולא חוקי לרשום ילד לגן ללא רשיון.   

גן קידס נמצא במבנה שתוכנן ונבנה כגן ילדים ולכן הוא עומד בכל דרישות התקן של העירייה, משרד החינוך וכיבוי האש. הגן עבר לאחרונה בדיקה של כיבוי אש. הגן תוכנן  ע"י משרד ארכיטקטים .

בחצר הגן ישנו ברז שריפה תיקני וארון "אש" הכולל את כל הנדרש לכיבוי שריפות. בנוסף, בתוך הגן ישנה גלגלת מים תיקנית, שלושה מטפי כיבוי, גלאי עשן וגלאי גז במטבח. לגן 5 יציאות - שתיים ראשיות ושלוש יציאות חירום. בגן תאורת חירום מעל היציאות, מערכת גילוי אש ועוד.

כל מפסקי החשמל, השקעים והתקעים נמצאים בגובה של 1.6 מ' - רחוק מכל השג לילדים. דלתות הכניסה מוגנות מפני הכנסת ידיים בין הדלת והמשקוף. 

גינת הגן מכוסה בדשא גבוהה,   וארגז חול תיקני המכוסה בשעות שאין פעילות בגינה,. מידי בוקר הגינה נבדקת וארגז החול מנוקה. כל המתקנים בגן בעלי תקן ועברו בדיקה של מכון התקנים. הגינה מוצלת ב  כ 80% משטחה.

מתחת לכל הגן נמצא מרתף הכולל  מקלט תיקני  לשעת חירום הכולל מערכת סינון נגד גזים ושרותים כימיים.

20201119_095006.jpg
20201119_095014.jpg
WhatsApp Image 2020-11-19 at 09.57.30.jp
20201119_095500.jpg
WhatsApp Image 2020-11-19 at 09.57.28.jp
WhatsApp Image 2020-11-19 at 09.57.29 (1
bottom of page