top of page

חזון גן קידס.

מטרתה של המסגרת החינוכית:

 

 לפתח  כישורי חיים ומיומנויות אינטלקטואליות, המתחייבות לצורך הסתגלות הילד לחיים המאופיינים בשינויים מהירים ומשמעותיים בתחומי המדע, הטכנולוגיה, התקשורת, 

התחבורה, המשפחה, הדיור ותרבות הפנאי.

 

לחשוף את הילד לתרבות, לדת ולמסורת ישראל ובכך לקרב את הילד לערכים יהודיים.

 

לתת  מענה לצורכי ההתפתחות הראשוניים של הילד תוך הכרה בילד כייחודי ולזמן לו 

התנסויות ואינטראקציות התואמות את רמת התפקוד שלו ולעודדו לגילויי עצמאות .

מטרות / אני מאמין.

 

1 ‏כל תוכן לימודי הנלמד בגן מתייחס לכולות הילד כלומר לכל האספקטים:

‏האינטלקטואליים, הרגשיים והפיסיים מוטוריים.

 

2 ‏הלמידה המשמעותית נעשית תוך כדי משחק, המשחק הוא המפתח להתפתחות כוללת: רגשית, חברתית, פיזית ושכלית.

בגננו נעסוק ב:משחק בצעצועים- מפתח הרגשת שליטה הגורמת הנאה ומשמש ללמידת תאום בין חושיים.

המשחק הסוציודראמטי- משחקי הכאלו מאפשר התמודדות עם סיטואציות אנושיות .

משחק המיומנות- הרכבה, התאמה, בנייה ועוד .

 

3 ‏הצוות החינוכי- הגננות והסייעות ישמשו כגורם מתווך בין הילד והעולם יסייעו לו בארגון חוויותיו באמצעות גילוי רגישות לצרכיו ומתן מענה מתאים עליהם.

 

4 ‏הגננות והסייעות יקפידו להעניק יחס אישי לכל ילד תוך תשומת לב לפרטים ועידוד מתמיד ליכולת תפקוד עצמאית.

 

5 ‏הגננות והסייעות ישרו אוירה חמה ,מקבלת, תומכת ובטוחה המשמרת את הדמיון לבית את תחושת המוכרות ואת האינטימיות ונוטעת בילד הרגשת ביטחון ונינוחות.

 

6 ‏הגננות והסייעות יחנכו את הילד להרגלים, נימוסים והתנהגות נאותה באמצעות דוגמא אישית וגישה טובה ועקבית.

 

7 הגננות והסייעות יגשרו בין חייו של הילד בבית ובגן,  יראו בהורים כמחנכים הראשיים של הילד וישתפו את ההורים בכל הנעשה עם ילדו בגן לפי הצורך של כל הורה והורה בשקיפות מלאה.

 

8 הגננות והסייעות יאבחנו ויאתרו ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הגננת תדווח להורים ולגורמים הטיפוליים המוסמכים וביחד ייקחו חלק בשילוב הילד במסגרת בהתאם לצרכיו.

bottom of page