top of page

 

  • בעלת הגן והגננת  בלהה ארן - גננת מוסמכת משנת 1984, בעלת תואר בחינוך BED מסימנר לוינסקי ומוסמכת בהוראת אנגלית לגיל הרך  מארה"ב. בלהה עובדת כגננת בארץ וארה"ב כ 35 שנים.  

  • עדי וינשטיין בעלת תואר כפול - חינוך ותואר ראשון בפסיכולוגיה, בלימודי תואר שני ביעוץ חינוכי, 10 שנים גננת.
     

  • מור פאני, מטפלת מוסמכת 

  • חגית צליקוביץ, מטפלת מוסמכת

  • לאה סמאנט, מטפלת.

  • כרמל, מטפלת

  • אנדיס, מטפלת

 

  • טבח ואב הבית: דני, 

IMG_1256.JPG
bottom of page